MusicalMent Love & Cors Edició 2021

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ al taller.

Més informació sobre MusicalMent.

És una activitat musical de sensibilització i normalització al voltant de la salut mental, per a un públic familiar que té dues parts:

 1. Taller d’assaig i de treball musical amb el professorat de l’Escola de Música, adequat tant per a qui té el costum de cantar com per qui no.
 2. Concert públic a l’Auditori amb una direcció musical, acompanyament instrumental i públic.

Materials de difusió:

L’entitat

L’Associació Ammame és una entitat d’iniciativa social de Santa Coloma de Gramenet, sense afany de lucre que actualment compta amb 67 famílies associades.

Es va crear l’any 2002, a iniciativa d’un grup de familiars amb necessitats comunes i amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

Els nostres objectius

– Defensar els drets de les persones que pateixen un trastorn mental i els de les seves famílies.
– Col·laborar amb els serveis d’atenció en allò que representi un benefici.
– Assessorar i orientar als familiars i informar sobre recursos socials i sanitaris.
– Promoure activitats que millorin la qualitat de vida de les persones malaltes i llurs famílies.
– Reivindicar i col·laborar en la creació de serveis que millorin la cobertura de necessitats.
– Sensibilitzar al teixit social sobre les problemàtiques que comporta la malaltia mental.
– Col·laborar amb els professionals en allò que beneficiï les persones afectades.
– Fomentar el coneixement en temes de salut mental i promoure la sensibilització ciutadana.

Tríptic

Cartell

Plafó

Formulari de contacte

  Els òrgans de l’associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

  ASSEMBLEA GENERAL

  És l’òrgan sobirà i col·lectiu format per tots els socis d’Ammame.

  JUNTA DIRECTIVA

  És l’òrgan col·lectiu de l’associació. La seva tasca va dirigida a la gestió i a la cerca de solucions.

  PRESIDENT: Germán Morente Caballero
  VICEPRESIDENTA: Carmen Salcedo Pérez
  SECRETÀRIA: María Grande Domínguez
  TRESORER: Emilio Borja Gómez
  VOCAL 1a: Margarita Martín Gutiérrez
  VOCAL 2a: Lola Pérez Segura