Inici

QUI SOM

L’Associació Amics del Malalt Mental de Santa Coloma de Gramenet (AMMAME) és una entitat d’iniciativa social, sense afany de lucre que actualment compte amb 67 famílies associades. AMMAME es va crear l’any 2002, a iniciativa d’un grup de familiars amb necessitats comunes i amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

Per tot això l'Associació es proposa com a objectius a aconseguir:

  • Defensar els drets de les persones que pateixen una malaltia mental i els de les seves famílies. Col·laborar amb els professionals de la salut mental en totes les tasques que representin un benefici dels mateixos.
  • Assessorar i orientar als familiars de les persones afectades i proporcionar informació sobre: formació ocupacional especialitzada, CETS, pisos protegits, residències, etc.
  • Promoure totes aquelles activitats que suposin una millora de la qualitat de vida dels malalts i de les seves famílies.
  • Reivindicar i col·laborar en la creació de nous serveis per a una millor cobertura de les seves necessitats.
  • Sensibilitzar al conjunt del teixit social sobre les problemàtiques que comporta la malaltia mental.
  • Col·laborar amb els professionals en totes les tasques que representin un benefici per als malalts.
  • Fomentar el coneixement en temes de salut mental i promoure la sensibilització ciutadana.

COMPOSICIÓ

Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

ASSEMBLEA GENERAL

La Assemblea General és l’òrgan sobirà i col·lectiu format per tots els socis d’AMMAME.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan col·lectiu de l’Associació. La seva tasca va dirigida a les polítiques de gestió, buscant solucions i millores a les diferents alternances. Està formada pel president, el secretari, el tresorer i quatre vocals.

MEMBRES DE LA JUNTA

PRESIDENT: Dº. Emilio Borja Gómez
SECRETÀRIA: Dª. Encarnación Merino Hermosilla
TRESORER: Dº. Juan Vericat Moreno
VOCAL 1r.: Dª. Margarita Martín
VOCAL 2n.: Dª. Lola Pérez Segura
VOCAL 3r.: Dª Encarnación Márquez Granados