Acte de lliurement dels premis

II Certamen literari Carmen Ávalos – Ammame

de relats curts sobre la salut mental.
Dimarts 19 de gener a les 18.30 h
a http://bit.ly/2ncertamen

L’entitat

L’Associació Ammame és una entitat d’iniciativa social de Santa Coloma de Gramenet, sense afany de lucre que actualment compta amb 67 famílies associades.

Es va crear l’any 2002, a iniciativa d’un grup de familiars amb necessitats comunes i amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

Els nostres objectius

 • Defensar els drets de les persones que pateixen un trastorn mental i els de les seves famílies.
 • Col·laborar amb els serveis d’atenció en allò que representi un benefici.
 • Assessorar i orientar als familiars i informar sobre recursos socials i sanitaris.
 • Promoure activitats que millorin la qualitat de vida de les persones malaltes i llurs famílies.
 • Reivindicar i col·laborar en la creació de serveis que millorin la cobertura de necessitats.
 • Sensibilitzar al teixit social sobre les problemàtiques que comporta la malaltia mental.
 • Col·laborar amb els professionals en allò que beneficiï les persones afectades.
 • Fomentar el coneixement en temes de salut mental i promoure la sensibilització ciutadana.

Tríptic

Cartell

Plafó

Formulari de contacte

  Els òrgans de l’associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

  ASSEMBLEA GENERAL

  És l’òrgan sobirà i col·lectiu format per tots els socis d’Ammame.

  JUNTA DIRECTIVA

  És l’òrgan col·lectiu de l’associació. La seva tasca va dirigida a la gestió i a la cerca de solucions.

  PRESIDENT: Germán Morente Caballero
  VICEPRESIDENTA: Carmen Salcedo Pérez
  SECRETÀRIA: María Grande Domínguez
  TRESORER: Emilio Borja Gómez
  VOCAL 1a: Margarita Martín Gutiérrez
  VOCAL 2a: Lola Pérez Segura