Ir Certamen literari Carmen Ávalos – Ammame

Amb aquest certamen sobre la salut mental de relat curt l’associació Ammame vol commemorar la figura de la Carmen Ávalos, expresidenta d’Ammame, per la seva implicació, lluita i tasca reivindicativa en pro de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, i alhora sensibilitzar la població i trencar l’estigma.
El certamen té dues categories: Joves (14 a 17 anys) i Adults (majors d’edat).

Descarregueu les bases a la imatge.

L’entitat

L’Associació Amics del Malalt Mental de Santa Coloma de Gramenet (Ammame) és una entitat d’iniciativa social, sense afany de lucre que actualment compte amb 67 famílies associades.

Es va crear l’any 2002, a iniciativa d’un grup de familiars amb necessitats comunes i amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

Els nostres objectius

- Defensar els drets de les persones que pateixen un trastorn mental i els de les seves famílies.

- Col·laborar amb els serveis d'atenció en allò que representi un benefici.

- Assessorar i orientar als familiars i informar sobre recursos socials i sanitaris.

- Promoure activitats que millorin la qualitat de vida de les persones malaltes i llurs famílies.

- Reivindicar i col·laborar en la creació de serveis que millorin la cobertura de necessitats.

- Sensibilitzar al teixit social sobre les problemàtiques que comporta la malaltia mental.

- Col·laborar amb els professionals en allò que beneficiï les persones afectades.

- Fomentar el coneixement en temes de salut mental i promoure la sensibilització ciutadana.

Tríptic

Cartell

Plafó

Formulari de contacte

Els òrgans de l’associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà i col·lectiu format per tots els socis d’Ammame.

JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan col·lectiu de l’associació. La seva tasca va dirigida a la gestió i a la cerca de solucions. 

PRESIDENT: Emilio Borja
SECRETÀRIA: Encarnación Merino
TRESORER: Juan Vericat
VOCAL 1a: Margarita Martín
VOCAL 2a: Lola Pérez
VOCAL 3a: Encarnación Márquez

TÈCNICA

Carmen Pérez