Fer-se sòcia o soci

    Mètode de pagament

    Si has escollit càrrec al compte corrent:

    Quota i quantitat

    Protecció de dades

    Les vostres dades s’incorporaran en els fitxers de l’ass. Ammame únicament per aspectes societaris i de difusió de les activitats. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a ammamesc@yahoo.es