III Certamen literari Carmen Ávalos – Ammame 2022

Relats curts al voltant de la salut mental.

L’entitat

L’Associació Ammame és una entitat d’iniciativa social de Santa Coloma de Gramenet, sense afany de lucre que actualment compta amb 67 famílies associades.

Es va crear l’any 2002, a iniciativa d’un grup de familiars amb necessitats comunes i amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

Els nostres objectius

– Defensar els drets de les persones que pateixen un trastorn mental i els de les seves famílies.
– Col·laborar amb els serveis d’atenció en allò que representi un benefici.
– Assessorar i orientar als familiars i informar sobre recursos socials i sanitaris.
– Promoure activitats que millorin la qualitat de vida de les persones malaltes i llurs famílies.
– Reivindicar i col·laborar en la creació de serveis que millorin la cobertura de necessitats.
– Sensibilitzar al teixit social sobre les problemàtiques que comporta la malaltia mental.
– Col·laborar amb els professionals en allò que beneficiï les persones afectades.
– Fomentar el coneixement en temes de salut mental i promoure la sensibilització ciutadana.

Tríptic

Cartell

Plafó

Formulari de contacte

  Els òrgans de l’associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

  ASSEMBLEA GENERAL

  És l’òrgan sobirà i col·lectiu format per tots els socis d’Ammame.

  JUNTA DIRECTIVA

  És l’òrgan col·lectiu de l’associació. La seva tasca va dirigida a la gestió i a la cerca de solucions.

  PRESIDENT: Germán Morente Caballero
  VICEPRESIDENTA: Carmen Salcedo Pérez
  SECRETÀRIA: María Grande Domínguez
  TRESORER: Emilio Borja Gómez
  VOCAL 1a: Margarita Martín Gutiérrez
  VOCAL 2a: Lola Pérez Segura