Musicalment 2022 En cor de dona

MusicalMent és una trobada musical de convivència per gaudir i lluitar contra l’estigma en salut mental.
Està organitzat per l’Associació Ammame i l’Escola de música Can Roig i Torres, i compta amb el suport de l’Ajuntament.

L’entitat

L’Associació Ammame és una entitat d’iniciativa social de Santa Coloma de Gramenet, sense afany de lucre que actualment compta amb 67 famílies associades.

Es va crear l’any 2002, a iniciativa d’un grup de familiars amb necessitats comunes i amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

Els nostres objectius

 • Defensar els drets de les persones que pateixen un trastorn mental i els de les seves famílies.
 • Col·laborar amb els serveis d’atenció en allò que representi un benefici.
 • Assessorar i orientar als familiars i informar sobre recursos socials i sanitaris.
 • Promoure activitats que millorin la qualitat de vida de les persones malaltes i llurs famílies.
 • Reivindicar i col·laborar en la creació de serveis que millorin la cobertura de necessitats.
 • Sensibilitzar al teixit social sobre les problemàtiques que comporta la malaltia mental.
 • Col·laborar amb els professionals en allò que beneficiï les persones afectades.
 • Fomentar el coneixement en temes de salut mental i promoure la sensibilització ciutadana.

Formulari de contacteL’assemblea és l’òrgan sobirà i col·lectiu format per tots els socis i sòcies d’Ammame, i la màxima autoritat de l’organització. La Junta directiva és l’organ gestor de l’associació.

JUNTA DIRECTIVA

 • President: Germán Morente Caballero
 • Vicepresidenta: Carmen Salcedo Pérez
 • Secretària: María Grande Domínguez
 • Tresorer: Emilio Borja Gómez
 • Vocal: Margarita Martín Gutiérrez
 • Vocal: Lola Pérez Segura