Musicalment 2022 En cor de dona

MusicalMent és una trobada musical de convivència per gaudir i lluitar contra l’estigma en salut mental.
Està organitzat per l’Associació Ammame i l’Escola de música Can Roig i Torres, i compta amb el suport de l’Ajuntament.

Més informació i programa.

L’entitat

L’Associació Ammame és una entitat d’iniciativa social de Santa Coloma de Gramenet, sense afany de lucre que actualment compta amb 67 famílies associades.

Es va crear l’any 2002, a iniciativa d’un grup de familiars amb necessitats comunes i amb l’objectiu de promoure una millora en la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seves famílies.

Els nostres objectius

 • Defensar els drets de les persones que pateixen un trastorn mental i els de les seves famílies.
 • Col·laborar amb els serveis d’atenció en allò que representi un benefici.
 • Assessorar i orientar als familiars i informar sobre recursos socials i sanitaris.
 • Promoure activitats que millorin la qualitat de vida de les persones malaltes i llurs famílies.
 • Reivindicar i col·laborar en la creació de serveis que millorin la cobertura de necessitats.
 • Sensibilitzar al teixit social sobre les problemàtiques que comporta la malaltia mental.
 • Col·laborar amb els professionals en allò que beneficiï les persones afectades.
 • Fomentar el coneixement en temes de salut mental i promoure la sensibilització ciutadana.

Formulari de contacteL’assemblea és l’òrgan sobirà i col·lectiu format per tots els socis i sòcies d’Ammame, i la màxima autoritat de l’organització. La Junta directiva és l’organ gestor de l’associació.

JUNTA DIRECTIVA

 • President: Germán Morente Caballero
 • Vicepresidenta: Carmen Salcedo Pérez
 • Secretària: María Grande Domínguez
 • Tresorer: Emilio Borja Gómez
 • Vocal: Margarita Martín Gutiérrez
 • Vocal: Lola Pérez Segura