Grup d’ajuda mútua

Un espai de trobada quincenal per resoldre problemes i proporcionar ajuda emocional.

Moderat per un psicòleg profesional però autogestionat pels familiars socis. Durant hora i mitja es crea un espai de diàlog adequat per resoldre dubtes, pasar l’estona interaccionant amb la resta dels familiars i creant vincles afectius amb la finalitat d’establir una xarxa de suport emocional, social i material.