Treballadors

CRISTINA RODRIGUEZ SAMPEDRO. PSICÓLOGA COORDINADORA DEL CLUB SOCIAL.

 • Coordinador:
 1. Procés de vinculació i acollida del nou usuari de club.
 2. Coordinació i supervisió de l’avaluació
 3. Coordinació i planificació de las activitats, conjuntament amb la resta de l’equip.
 4. Elaboració dels documents relacionats amb l’organització i funcionament del club: memòries, programes anuals, etc.
 5. Coordinació amb el territori i prospecció de recursos.
 6. Gestió i desenvolupament d’activitats d’atenció directa.
 7. Coordinació amb els familiars

CARLES BONETE: TREBALLADOR SOCIAL. EDUCADOR DEL CLUB SOCIAL

 • Educador:
 1. Atenció directa. Disseny i desenvolupament de tallers i activitats.
 2. Seguiment i suport en els itineraris individuals dels usuaris.
 3. Coordinació interna i d’activitats del territori.

El Club Social disposa d’un espai físic propi i diferenciat .

El servei estarà acreditat segons la normativa del Departament de Benestar i Família.

A fi de potenciar el caràcter integrador en l’entorn pròxim, es fan servir altres espais comunitaris com ara els Centres Cívics, Casals o altres espais de trobada del territori per a desenvolupar algunes de les activitats.