Sensibilització social

Participem en actes de sensibilització de la població com el Dia mundial de la Salut Mental i estem presents en actes de caire social i popular com ara festes del barri, Diada de Sant Jordi, Expocoloma i altres.

Tractem de expandir els coneixements sobre els trastorns mentals amb textos informatius i d'ajuda.

Fem difusió dels nostres recursos per sensibilitzar la població.

Tractem d'apropar les persones al nostre col.lectiu i desmitificar conceptes erronis sobre els trastorns mentals.

Lluitem contra l'estigma.

Fem accions d’informació i difusió de la problemàtica a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Som membres actius de la Taula Salut mental i addicions impulsada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Formem part del Punt del Voluntariat.